نمایش دادن همه 3 نتیجه

شمشاد زن بنزینی افکو مدل TG 2800 XP

درگذشته برای انجام امور باغبانی از وسایل دستی استفاده می‌کردند که زمان زیاد و کار بیشتری می‌برد، با پیشرفت علم،

شمشاد زن بنزینی دوما مدل WPHT201

در گذشته برای انجام امور باغبانی از وسایل دستی استفاده می‌کردند که زمان زیاد و کار بیشتری می‌برد. با پیشرفت

شمشاد زن بنزینی هوم لایت مدل HHT2655B

در گذشته برای انجام امور باغبانی از وسایل دستی استفاده می‌کردند که زمان زیاد و کار بیشتری می‌برد. با پیشرفت