نمایش یک نتیجه

دستگاه دمنده و مکنده محک مدل BVC-3H

ابزار دمنده و مکنده برای تمیز کردن گرد و غبار مورد استفاده قرار می گیرد و به آن بلوور یا